Przedszkole w Bliznem
Blizne 123
36-221 Blizne
Dyrektor: mgr Marta Pigoń
tel: 13 43 052 50