Kadra przedszkola

mgr Marta Pigoń Kwalifikacje: Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany, Dyrektor Przedszkola w Bliznem
mgr Anna Malinowska Kwalifikacje: Wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany
mgr Regina Froń Kwalifikacje: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, nauczyciel mianowany
mgr Marta Frydrych Kwalifikacje: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, nauczyciel mianowany
mgr Iwona Płonka Kwalifikacje: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, nauczyciel mianowany
mgr Paulina Froń Kwalifikacje: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, nauczyciel kontraktowy
s. Agnieszka Dolewa Kwalifikacje: mgr teologii, nauczyciel mianowany