Rozkład dnia

 

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.20 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawa ruchowa.
8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.30 Praca wyrównawcza, rozmowy indywidualne, gry dydaktyczne, przygotowanie pomocy do zajęć.
9.30 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.30 – 11.20 Spacery, wycieczki, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad.
12.00 – 12.30 Poobiedni odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy o nieznacznym ruchu.
12.30 – 13.00 Praca wyrównawcza: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne.
13.55 – 14.05 Przygotowanie do podwieczorku.
14.05 – 14.20 Podwieczorek.
14.20 – 14.35 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Bajkoterapia.
14.35 – 15.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
15.00 – 16.00 Łączenie grup: zabawy indywidualne, grupowe, gry stolikowe. Rozchodzenie się dzieci do domu.