Dokumenty

  1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole w Bliznem pobierz
  2. Klauzula informacyjna Monitoring Przedszkola w Bliznem pobierz
  3. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola w Bliznem pobierz
  4. Oświadczenie o ubezpieczeniu pobierz
  5. Upoważnienie do odbioru dziecka pobierz
  6. Zgoda na udział w wycieczce pobierz